Incoterms® 2010

De Incoterms geven een exacte verdeling van verplichtingen van verkoper en koper bij (internationale) vervoersovereenkomsten op het gebied van vervoer, invoer- en uitvoerdocumenten, risico en assurantie. De Incoterms regelen niet de eigendomsoverdracht van goederen. Deze worden geregeld door afgifte van het vervoersdocument (=eigendomsbewijs), of door contractuele afspraken (bijvoorbeeld eigendomsvoorbehoud.) De exacte plaats of tijdstip waarop een verplichting van de verkoper overgaat op de koper wordt een critical point (c.p.) genoemd.

Onderstaand treft u per incoterm een beknopte uitleg. Voor advies op maat staan wij u graag persoonlijk te woord:

EXW - ExWorks 
Vergelijkbaar met levering af- fabriek. Verkoper produceert, en stelt tijdig de goederen ter beschikking van de koper in zijn expeditieruimte. Koper exporteert en importeert, en loopt het risico. Geschikt voor alle vervoersmodaliteiten.

FCA - Free Carrier
Verkoper produceert, en levert af aan een door de koper aangewezen en gecontracteerde vervoerder of expediteur. Hij loopt het risico tot de goederen aan boord van het vervoermiddel zijn geladen. Koper importeert en exporteert. Risicoverdeling loopt parallel met vervoersverplichting. Geschikt voor alle modaliteiten.

FAS - Free Alongside Ship 
Verkoper levert af op de kade langs het schip. Koper contracteert vervoer, en regelt import- en exportvergunning.
Deze incoterm wordt alleen gebruikt voor vervoer per schip.

FOB - Free On Board 
Identiek als FAS, alleen eindigt de leveringsverplichting en het risico aan boord van het schip. De verkoper regelt de exportvergunning. Deze Incoterm wordt alleen gebruikt voor vervoer per schip.

CFR - Cost and Freight
Verkoper contracteert het vervoer tot de haven van bestemming (exclusief lossen), en regelt een uitvoervergunning. Loopt het risico tot de scheepsreling in de haven van vertrek. Deze Incoterm wordt alleen gebruikt voor vervoer per schip.

CIF - Cost, Insurance, Freight
Idem als CFR, alleen inclusief verzekeringsplicht voor verkoper tot haven van bestemming. Deze Incoterm wordt alleen gebruikt voor vervoer per schip.

CPT - Carriage Paid To 
Verkoper regelt exportvergunning, contracteert het vervoer tot de haven van bestemming (inclusief lossen), en loopt het risico tot het moment dat hij de goederen "onder berusting van de (eerste) vervoerder" geeft.

CIP - Carriage and Insurance Paid 
Idem als CPT, maar inclusief verzekeringsplicht voor verkoper tot haven van bestemming. Deze Incoterm is alleen geschikt voor vervoer per schip

DDP - Delivered Duty Paid 
Verkoper levert en loopt risico tot eindbestemming, exporteert en importeert. Deze Incoterm is de tegenhanger van EXW. Deze Incoterm is geschikt voor alle modaliteiten.

DAT - Delivered At Terminal
Bij de regel DAT (Delivered At Terminal) vindt levering plaats in een vooraf bepaalde terminal door het ter beschikking stellen van de goederen aan de koper, gelost van het aankomend vervoermiddel. De verkoper stelt de goederen ter beschikking vanuit het vervoermiddel en hoeft dus niet zelf uit te laden. Dit is tevens het moment waarop het risico overgaat van de verkoper op de koper. De koper heeft de verplichting om de goederen aan te bieden bij de douane met de benodigde invoerdocumenten en de eventuele bijbehorende invoerrechten en formaliteiten te voldoen.

DAP - Delivered At Place 
Bij de regel DAP (Delivered At Place) vindt levering eveneens plaats door ter beschikking stellen van goederen aan de koper, en wel gereed om te worden gelost. De verkoper draagt alle kosten en risico's die verband houden met het vervoer van de goederen naar de overeengekomen plaats van bestemming. De koper heeft de verplichting om de goederen aan te bieden bij de douane met de benodigde invoerdocumenten en de eventuele bijbehorende invoerrechten en formaliteiten te voldoen.

De Incoterms worden opgesteld en gepubliceerd door de International Chamber of Commerce (ICC).

Van Doorn export packing B.V. Google Maps
Certification
twitter linkedin facebook youtube
cert