top of page

Uw privacy

Export Packing bv, acht een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang. Daarom willen wij u in dit privacy beleid heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop Export Packing bv persoonsgegevens verwerkt van relaties w.o. prospects, klanten en bezoekers van onze website.

Uiteraard worden deze persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt Export Packing bv zich aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG.

 

Dit betekent dat wij:

  • Via deze privacyverklaring vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken;

  • Onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor die doeleinden;

  • Uw persoonsgegevens verwerken ter uitvoering van onze dienstverlening en u toestemming vragen in gevallen waarin deze toestemming vereist is;

  • Passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;

  • Uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen. 

 

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens:

Er zijn verschillende doeleinden waarvoor Export Packing bv uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. In het kader van haar dienstverlening aan relaties verzamelt en verwerkt Export Packing bv hiertoe contactgegevens, w.o. uw naam, functie, zakelijke mobiele telefoonnummer, zakelijk vestigingsadres en zakelijk e-mailadres:

  • Wanneer u producten en/of diensten van Export Packing bv afneemt.

  • Wanneer u contact heeft met Export Packing bv. Dit contact kan telefonisch zijn, maar hieronder verstaan wij ook indien u ons via e-mail benadert, het contactformulier invult, gebruik maakt van onze websites, u aanmeldt voor nieuwsbrieven of ons via social media benadert;

  • Wanneer u onze website bezoekt wordt uw IP-adres geregistreerd door Google Analytics waarmee wij uw gedrag op de website analyseren om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

  • In het kader van nakoming van wet- en regelgeving.

 

Opslag:

Wij bewaren deze persoonsgegevens in beginsel zolang als dat in redelijkheid noodzakelijk is voor bovengenoemde doeleinden en om te voldoen aan wettelijke en fiscale bewaarverplichtingen.

 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden:

Uw gegevens worden door ons slechts aan derden verstrekt, als dit noodzakelijk is ter uitvoering van een met u of met uw bedrijf overeengekomen product of dienst. Ter bescherming van uw rechten wordt met deze derden (partners) door ons een verwerkersovereenkomst gesloten.

 

Cookies op onze website:

Export Packing bv gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Beveiliging:

Om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw persoonsgegevens, maakt Export Packing bv gebruik van technische en organisatorische beveiligingsprocedures. Deze procedures garanderen een passend beveiligingsniveau gelet op de soorten van verwerking en de aard van de te beschermen persoonsgegevens.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring:

Export Packing bv behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy- en cookiebeleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht.

Vragen, inzage of verzoek tot wijziging van uw gegevens:

Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, of wilt u gebruik maken van uw recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens dan kunt u een e-mail sturen naar: privacy@exportpacking.nl of per aangetekende post naar Export Packing bv, t.a.v. Directie, Hyperonenweg 2, 3542 AG Utrecht.

 

Deze Privacy verklaring is het laatst gewijzigd op 28 december 2022.

E-mail disclaimer

Informatie verzonden met een e-mail bericht van Export Packing bv, is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Export Packing bv staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdig ontvangst daarvan.

bottom of page